DET LILLA FÖRETAGET MED DET STORA HJÄRTAT


PTS Trädgårdsteknik AB är ett litet företag baserat i Linköping vars passion är att erbjuda skräddarsydda lösningar. 

Vår huvudsakliga målsättning är att tillföra värde för våra kunder och vägleda dem mot att förverkliga sina trädgårdsdrömmar.


Vi strävar efter att skapa en välfungerande arkitektur där funktionalitet, design och utrymmen samverkar harmoniskt för att skapa hållbara och trivsamma miljöer. Genom öppen och konstruktiv kommunikation strävar vi alltid efter att förstå och uppfylla våra kunders önskemål, behov och ekonomiska förutsättningar på bästa möjliga sätt.