Vi utför kedjegrävning


Kedjegrävning är ett mer skonsamt sätt att gräva ner ledningar så som fiber, vattenledningar, elkablar till utebelysning eller laddstolpar. Arbetet utförs noggrant för att göra så liten åverkan på marken runtom som möjligt.

Kvar blir endast ett ca. 20 cm brett spår i gräsmattan att återställa.