Vi rengör dina solpaneler


Varför är det viktigt med rena solpaneler? 


Vinkeln på tak- och markplacerade solpaneler gör att är de benägna att samla fågelspillning, damm och smuts som inte försvinner med regnet. En smutsig yta minskar mängden ljus som kan nå cellerna i solpanelen och reducerar dess effektivitet.


De prognostiserade energisiffrorna, som hävdas av solpaneltillverkare och installatörer, bygger på en optimal prestanda av helt rena solpaneler. Det finns undersökningar som visar att energiförlusten kan uppgå till hela 20% med smutsiga solpaneler.


Om break-even för dina solpaneler är satt till ex. 10 år i din kalkyl, så förlängs den tiden till 12 år om du har ett snitt på 20% förlust av effektivitet. Därför är det viktigt att rengöra sina solpaneler med jämna mellanrum för att du ska få ut den avkastning som du räknat med när du investerade i solpaneler. 


Regnvatten räcker inte.


Regnvatten kommer att skölja av dina solpaneler när det regnar men detta räcker inte för att de ska bli rena. Ett bra sätt att illustrera varför regnvatten inte kommer att rengöra dina solpaneler är att titta på dina fönsterrutor. 

Om du inte rengjorde fönsterrutan under 6 månader, hur smutsig skulle den bli? Till slut så blir den 'ingrodd' med smuts. Detta eftersom regnet innehåller luftburna dammpartiklar och smuts som löser sig och fastnar på ytan efter att vattnet runnit av. 

 

ROT 

Om dina solpaneler sitter på taket räknas detta som taktvätt och då gäller ROT-avdrag med 30% av kostnaden. 


Fast pris 


Vi tvättar dina solpaneler upp till 40 st. och max 2 våningshus till fast pris  1995 kr inkl. moms efter ROT-avdrag. Har du fler solpaneler tillkommer 35 kr/panel efter ROT. Solpanelerna MÅSTE sitta på taket för att ROT ska gälla. 

Om du har solpaneler med andra förutsättningar än ovan eller om du har företag/BRF så kontakta oss för en offert.