Vi hjälper dig med stubbfräsning


När trädfällningen är utförd kommer det givetvis finnas en stubbe kvar. Denna vill man i de flesta fall ta bort och det sker genom stubbfräsning. Det kan låta som ett enkelt jobb, men även vid ett mindre träd så är stubben mer än det som ögat möter. Därför ligger det ett visst arbete genom att fräsa bort stubben - ett arbete vi gärna utför åt dig.


Vi beräknar priset utefter antalet stubbar som finns på marken. Startpriset är ca. 800-1200 kronor för första stubben och sedan 200-400 kr per varje extra stubbe. 

Större diameter bidrar till högre pris. Kontakta oss för en nogrannare prisuppskattning utifrån just ditt fall.


unsplash